ثبت سفارش تلفنی و فوری : 09124188112 - 09102188112

گل آلسترومریا

تماس بگیرید

مشخصات گل آلسترومریا

نام علمی  Alstromeria

نام انگلیسی: Peruvian Lily

نام خانواده: Alstroemeriaceae 

 

گل آلسترومریا بومی آمریکای جنوبی بخصوص دو کشور شیلی و برزیل است . در حدود 120 گونه در جنس این گیاه وجود دارد. گونه هایی که بومی شیلی هستند در واقع زمستان گل می‌باشند و گونه های بومی برزیل تابستان گل هستند.

این گل گیاهی است تک لپه , یک ساله یا چند ساله , حساس به سرما که در مناطق گرمسیری به صورت علفی دایمی رویش می کند. ریزوم منشعب دارد که از آن ریشه های آن افشان بوده و اندام هوایی از زیر خاک خارج می شوند. ریشه های افشان به محض اینکه گیاه ترشد نمود , به ریشه های ذخیره ای ضخیم تبدیل میشود که این ریشه ها ترد , متراکم و گوشتی  و کرک دار هستند. گل آذین آلسترومریا از نوع گرزن مارپیچی است که هر گرزن به صورت سیمپودیال توسعه یافته و بیش از 4 گل دارد که یکی پس از دیگری باز میشود. از روی تعداد پرچم هایی که گرده خود را آزاد کرده اند , میتوان سن گل را پیشگویی کرد.از ویژگی های خوب این گل این است که سرما را ترجیح میدهد و پس از شروع گلدهی تداوم گل دهی آن مناسب و دارای عملکرد بالا است. به عنوان گل بریدنی و همچنین برای کاشت در گلدان و باغچه به کار میرود. این گیاه دارای شیربه ای است که مشابه آن در گل لاله وجود دارد. و تماس آن با پوست ایجاد تاول و سوزش میکند و به آن Tulip finger (انگشت لاله) میگویند.

گلدهی 

در روز های بلند اواخر بهار به گل میرود و گلدهی آن تا پاییز ادامه دارد. گلدهی این گیاه تحت تاثیر دمای ریزوم است و به وسیله دمای خاک اطراف ریزوم کنترل میشود.اگر دمای خاک 16 درجه باشد دوره گلدهی گیاه افزایش می یابد. گل های  آلسترومریا به دو دسته تقسیم مشوند : 

انواع ارکیده ای :

از اول بهار به مدت 3تا 5 ماه بیشترین گلدهی را دارند. برای گلدهی نیازمند یک دوره سرمای 10-15 درجه سانتی گراد بوده و پس از گلدهی تا بهار به رشد خود ادامه میدهند. از ویژگی های دیگر این دسته ارتفاع زیاد (3-5/2متر),  گلدهی زیاد در یک دوره کوتاه , سه گان (تریپلویید) بودن و عدم حساسیت کم به نور گاه (فتوپریود) میباشد.

انواع پروانه ای :

12-9 ماه در طول ساال گلدهی دارند. برای گل انگیزی سرمای 13-6 درجه و پس از آن نیاز به طول روز بلند دارند و انواع دوگان (دیپلویید) و چهارگان (تتراپلویید) دارند. مناسب گلدان و تولید گل بریده هستند. ارتفاع آنها کوتاه تر از انواع ارکیده ای است.

پرورش گل آلسترومریا

برای پروش گل السترومریا می بایست به نکات زیر توجه داشت.

دما

گل آلسترومریا به سرمای زیادی حساس بوده بنابراین در گلخانه سر پرورش داده میشوند. دمای بالا فرآیند گلدهی را جلو می اندازد ولی در دماهای بیشتر از 20 تا 25 درجه سانتی گراد ممکن است گلدهی ساقه های ضعیف تری داشته باشند و جوانه ها ناقص شوند, علایم ویروسی ظاهر شده و سرانجام گلدهی زود متوقف میشود. دمای گلخانه در شب باید 10تا 30 درجه سانتی گراد و در روز 16 تا 18 درجه سانتی گراد باشد.این گیاه مناسب خاک های مرطوب و شرایط آفتابی تا سایه-آفتابی میباشد.

دمای بالای خاک در طول تابستان در بیشتر ارقام باعث کاهش گل انگیزی میشود. چون تعداد شاساره های کور در پاییز و زمستان افزایش می یابد. ارقامی وجود دارد که به تولید شاخساره های کور حساسیت کمتری داشته و بدون خنک کردن خاک میتوانند در پاییز گل بدهند اما به هر حال در این شرایط طویل تر شده , دیر تر گل داده و یکنواختی کمتری نسبت به خاک خنک شده دارند. برای جلوگیری از تشکیل شاخه های کور در پاییز, نگه داشتن دمای خاک در فصل تابستان , در حدود 14 درجه سانتی گراد توصیه میشود.در کشور هایی که شدت نور بیشتر است (مانند جنوب اروپا و ژاپن ) دما باید کمی بالاتر (15-17درجه سانتی گراد )باشد.

به طور کلی, دز بهار اجازه میدهند دمای خاک تا چند هفته قبل از شروع خنک کردن خاک (تا 16-17 درجه سانتی گراد) کمی افزایش یابد که باعث تشویق گیاه به تولید تعداد شاخساره کافی قبل از تابستان میشود. اگر دمای خاک در زمستان خیلی کم شود(12درجه) یا از ماه دب تا اسفند کمتر شود, باعث تولید گل در اواخر بهار میشود و بسته به رقم , باعث عدم رشد رویشی و کاهش کیفیت ساقه در بهار میشود. بنابراین سیستم خنک کننده خاک در زمستان تا 13-14 درجه سانتی گراد برای تولید گل با کیفیت خوب و پرورش گل آلسترومریا توصیه میشود.

آبیاری

چون ریشه گل آلسترو مریا سطحی است نیاز آبی آن نسبتا بالا می باشد. سیستم آبیاری مناسب از نوع بارانی و قطره ای می باشد . نیاز آبی ماهانه گل آلسترومریا در ماه های آبان , آذر و دی 20 میلیمتر تا بیش از 100 میلیلمتر در ماه های اردیبهشت , خرداد و تیر متغیر است. بطور متوسط در طول سال به 800-500 میلیمتر آب نیاز دارد.

رطوبت مناسب هوا 

80-7 درصد در صورتی که در تابستان رطوبت هوا کمتر از 5% باشد ترکیب آبیاری بارانی و قطره ای توصیه میشود.

نور

13-12 ساعت نور در روز برای گلدهی مناسب است روز های کوتاه (8 ساعت) موجب تاخیر گلدهی و کاهش عملکرد میشود. در تولید آلسترومریا گاهی از نور مصنوعی استفاده میشود. استفاده از لامپ نور سفید گادهی را تحریک میکند.

گاهی نور مصنوعی در زمستان به صورت حداکثر 13 ساعت لازم است. اگر نور مصنوعی با شدت 3500-3000 لوکس بر متر مربع از اواخر مهر تا اواسط آذرماه تا 14 ساعت در روز و سپس تا بهمن ماه به 12 ساعت در روز برسد نور مناسبی است. 

محیط کشت 

مواد آ لی با زه کش خوب و خاک نرم و پوک , بهترین محیط برای آلسترومریا است. PH  مناسب آن 6-7است . به نمک زیاد حساس بوده و اگر مقدار نمک قابل حل از 2/1 تا 5/1 میلی موس بر سانتی متر بیشتر باشد تولید و کیفیت آن کاهش می یابد. گل آلسترومریا بهترین رشد را در شرایط به نسبت خشک دارد و آبیاری زیاد باعث پوسیدن ریشه آن می شود. وقتی برای اولین بار کاشت میشود تا زمان خروج اولین شاخه های جدید, از آبیاری بیش از حد آن باید خودداری کرد. 

نیتروژن برای افزایش تولید گل و پیش انداختن آغاز گلدهی, نیاز است . همانند میخک از قیم های مشبک برای نگه داشتن ساقه گل آن استفاده میشود.

ویژگی های خاک مورد استفاده 

1.داشتن ساختمان مناسب 

2.برخورداری از زهکش مناسب

3.ایجاد محیط مناسب فیزیکی, شیمیایی و بیولوژیکی برای ریشه دهی خوب

4.دارای مواد غذاییبا نسبت های مناسب

5.عاری از آفات و بیماری ها 

تغذیه 

مقدار فسفات موجود در خاک به مقدار کافی باشد. آلسترومریا به نیترژن نیتراتی (NO3 , که مسعول برگساره سبز تیره است ) حساس می باشد. عموما280-200 پی پی ام بصورت نیترات کلسیم و نیترات پتاسیم بکار برده میشود. حداقل یکبار در هفته با کود کامل به همرا آبیاری,  کود دهی انجام میگیرد.

اگر PH  خاک خیلی بالا باشد (7یا بیشتر) کمبود آهن یا منگزاتفاق می افتد که این کمبود با زرد شدن برگ ها مشخص میگردد. کمبود آهن را میتوان با تیمار 5-6 گرم کلات آهن در متر مربع برطرف نمود.

تغذیه Co2 

افزایش co2 در گلخانه 20%-10% افزایش عملکرد را به همراه داشته است.

در تابستان 400-350 پی پی ام

در زمستان 800-400 پی پی ام

زمان کاشت 

کاشت گل آلسترومریا با هدف تولید گل شاخه بریده در ماه های تابستان تا اوایل پاییز صورت میگیرد. در اغلب ارقامی که در شهریور تا مهر کاشته میشوند گلدهی در اسفند ماه آغاز میگردد. در انواع پروانه ای که تقریبا تداوم گلدهی دارند کاشت میتواند در هر زمانی از سال انجام شود. به طور کلی کشت آلسترومریا در نیمکره شمالی از آبان ماه تا اواخر خرداد ماه و در نیمکره جنوبی از شهریور تا آذر ماه انجام می شود.

افزایش 

از طریق تقسیم ریزوم,  کشت بذر و کشت بافت قابل افزایش است.

۱.تقسیم  ریزوم

 ریزوم ها باید دارای ۳ یا بیشتر شاخه رویشی باشند. وباید در عمق کم کاشته شوند و نقاط رشدی آنها از سطح خاک ۵-۳ سانتیمتر فاصله داشته باشد. ریزوم های کاشته شده  باید به مدت ۸-۶ هفته باید تحت شرایط روز بلند (۱۶-۱۳ ساعت روشنایی) قرار گیرند.

مشکلات ناشی از این روش  بروز بیماری ها و  گسترش آنها

۲- بذر

آلسترومریا به آسانی با بذر پرورش می یابد.
مشکلات ناشی از تکثیر با بذر : تفرق صفات، ایجاد ناهنجاریهای ناگهانی در جوانه زنی بذر و  طولانی بودن فرآیند تولید

۳- کشت بافت 

روش تجاری تکثیر، انبوه و سریع است. ۱۰۰% مواد گیاهی از کشت مریستم می باشد .با استفاده از این روش در مدت ۴ هفته ، گیاهان ۷-۴ برابر افزایش می یابند. و تولید گیاهان عاری از ویروس می شود.

سرزنی و غنچه گیری

گل آلسترومریا نیازی به سرزنی و غنچه گیری ندارد اما با توجه به اینکه جوانه های روی ریزوم مرتب رشدمی کنند، عملیات تنک شاخه ها باید انجام شود که شاید پرهزینه ترین عمل در آلسترومریا است.

 

شاخه های قدیمی که دیگر برگ نمی دهد باید از طریق کشیدن از رئی ریزوم کنده شوند تا جوانه های جدید شروع به رشد کنند. شاخه های خیلی بلند (بیش از ۵/۱ متر) که گاهی به وجود می آیند نباید حذف شود چون باعث ایجاد یک حالت تناوب در تولید شاخه های خیلی کوتاه و خیلی بلند می شود. این شاخه ها باید بعد از گلدهی تا ارتفاع مناسب برای بازار چیده شوند و قسمت پائینی آنها تا زمان پیری حفظ شود. شاخه های خیلی کوچک در گیاه در پائین که برگ های ان رنگ سبز مطلوب ندارند نیز باید حذف شود. نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که شاخه ها نباید  چیده شود بلکه باید از روی ریزوم کشیده شود چون در زمان پیری لایه ریزش در محل اتصال به ریزوم تشکیل می دهد.

بادخوردگی(بلاستینگ)

این نابسامانی در اثر نور کم یا زمانی که ریشه ها در طول زمستان در اثر نمک زیاد آسیب می بیند، اتفاق می افتد. گلچه های سقط شده در ظاهر شبیه توده های متمایل به رنگ قهوه ای در انتهای شاخه ها مشاهده می شود. نوسان رطوبت وقتی در طول شبانه روز خیلی زیاد یا خیلی کم باشد باعث بلاستینگ می شود که در آن جوانه های گل قبل از زسیدن به نمو کامل، پیر می شوند.

 

زمانیکه خاک خیلی مرطوب باشد قارچ پیتیوم و تا حدود کمتری قارچ فیتوفترا می تونند مشکل ساز باشند.( ایجاد پوسیدگی)

 

-گاهی قارچ ریزوکتنیا در شرایط گرم مرطوب گسترش می یابد.
– کمبود آهن (علائم : زرد شدن جوانترین برگها درحالیکه همه رگبرگ ها سبز باقی میمانند ) که کمبود آهن غالبا در سطوح بالای  pH  اتفاق می افتد.
– کمبود منگنز (زرد شدن برگ و رگبرگ های اصلی (بزرگتر) سبز باقی می مانند.
کمبود منیزیم (زرد شدن برگ های مسن تر علائمی بصورت خطوط راه راه  زرد- سبز روی برگ ها)

 

-در موقع حمل و نقل دربرگها کلروز و زردی ایجاد شود. (پیشگیری استفاده از سیتوکینین و اسید جیبرلیک)
مگس سفید، تریپس ، حلزون و شته آفات مهم  آن می باشند.

نگهداری ریزوم

ریزوم ها در دمای ۱ تا ۳ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی بالا به مدت چندین ماه نگهداری می شود. در طول این مدت ریشه ها توسعه می یابند.

 

برداشت گل

 زمانی که پوشش گل شروع به خم شدن می کند برداشت می شود. برای فروش محلی زمانی که گلچه های اولیه به مرحله لوله ای شدن پوشش گل می رسند برداشت می شود که تأخیر برداشت تا این مرحله، به شدت رنگ گل های اولیه و ثانویه می افزاید. برای مصرف در مناطق دور دست، زودتر از موقعی که رنگ غنچه ها شروع به ظاهر شدن کنند برداشت می شود. محل برش، از بالای خاک یعنی بالای قسمت سفید شده ساقه می باشد. چون اگر از زیر خاک و قسمت سفید شده قطع شود در پس از برداشت، با یک ماده ضد اتیلن مانند تیوسولفات نقره تیمار میشود.

 

زمان ماندگاری گل شاخه بریده

زمانی که شاخه های گل  به هنگام باز شدن نخستین گلچه برداشت می شوند عمر گلدانی ممکن است به ۲۱ روز برسد.

قیمت گل آلسترومریا :

قیمت این گل در فصول مختلف متفاوت است و لیکن سفارش گل آلسترومریا به صورت تک شاخه نیز در گلفروشی رضوان امکان پذیر است..

*جهت آشنایی با مشخصات انواع گل و گیاه و مطالب مرتبط می توانید به وبلاگ گل فروشی رضوان به آدرس: www.blog.rezvanflower.ir مراجعه نمایید.

استفاده از گل آلسترومریا

این نوع گل در سبدگل و تاج گل و دسته گل استفاده می شود.

نمونه تصاویر گل آلسترومریا

عکس گل شماره 1

 

عکس گل شماره 2

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گل آلسترومریا”

دسته: