تبریک سال نومقایسه کالا (0)


گل جعبه ای - شماره 01

گل جعبه ای - شماره 01

مشخصات گل جعبه ای شماره 1 در این جعبه گل از 20 شاخه گل رز با کیفیت و گل داوودی  در دو رنگ به رنگ های سفید و زرد  استفاده شده است که ..

150,000تومان

گل جعبه ای - شماره 02

گل جعبه ای - شماره 02

مشخصات گل جعبه ای شماره 2 در این جعبه گل از 3 شاخه گل رز با کیفیت استفاده شده است. تعداد شاخه گل ها و چیدمان آن ها در جعبه گل مطابق عکس بوده ..

30,000تومان

گل جعبه ای - شماره 03

گل جعبه ای - شماره 03

  مشخصات گل جعبه ای شماره 3 در این جعبه گل از 6 شاخه گل رز با کیفیت و همچنین از گل آلسترومریا استفاده شده است. تعداد شاخه گل ها و چیدمان ..

90,000تومان

گل جعبه ای - شماره 04

گل جعبه ای - شماره 04

مشخصات گل جعبه ای شماره 4 در این جعبه گل از 4 شاخه گل رز با کیفیت استفاده شده است. تعداد شاخه گل ها و چیدمان آن ها در جعبه گل مطابق عکس بوده ..

38,000تومان

گل جعبه ای - شماره 05

گل جعبه ای - شماره 05

مشخصات گل جعبه ای شماره 5 در این جعبه گل از گل ژربرا با کیفیت استفاده شده است. تعداد شاخه گل ها و چیدمان آن ها در جعبه گل مطابق عکس بوده همین..

55,000تومان

گل جعبه ای - شماره 06

گل جعبه ای - شماره 06

مشخصات گل جعبه ای شماره 1 در این جعبه گل از 25 شاخه گل رز با کیفیت و همچنین از گل نرگس استفاده شده است. تعداد شاخه گل ها و چیدمان آن ها در ج..

39,000تومان

گل جعبه ای - شماره 07

گل جعبه ای - شماره 07

مشخصات گل جعبه ای شماره 7 در این جعبه گل از 25 شاخه گل رز با کیفیت استفاده شده است. تعداد شاخه گل ها و چیدمان آن ها در جعبه گل مطابق عکس بوده همین..

200,000تومان

گل جعبه ای - شماره 08

گل جعبه ای - شماره 08

مشخصات گل جعبه ای شماره 8 در این جعبه گل از 18 شاخه گل رز با کیفیت استفاده شده است. تعداد شاخه گل ها و چیدمان آن ها در جعبه گل مطابق عکس بوده همی..

135,000تومان

گل جعبه ای - شماره 09

گل جعبه ای - شماره 09

مشخصات گل جعبه ای شماره 9 در این جعبه گل از گل داوودی ژربرا و آلسترومریا با کیفیت استفاده شده است. تعداد شاخه گل ها و چیدمان آن ها در جعبه گل ..

80,000تومان

گل جعبه ای - شماره 10

گل جعبه ای - شماره 10

مشخصات گل جعبه ای شماره 10 در این جعبه گل از 12 شاخه گل رز با کیفیت استفاده شده است. تعداد شاخه گل ها و چیدمان آن ها در جعبه گل مطابق عکس بوده..

120,000تومان

گل جعبه ای - شماره 11

گل جعبه ای - شماره 11

مشخصات گل جعبه ای شماره 11 در این جعبه گل از 6 شاخه گل رز با کیفیت استفاده شده است. تعداد شاخه گل ها و چیدمان آن ها در جعبه گل  مطابق عکس..

60,000تومان

گل جعبه ای - شماره 12

گل جعبه ای - شماره 12

مشخصات گل جعبه ای شماره 12 در این جعبه گل از 30 شاخه گل رز با کیفیت استفاده شده است. تعداد شاخه گل ها و چیدمان آن ها در جعبه گل کاملا مطا..

200,000تومان

گل جعبه ای - شماره 13

گل جعبه ای - شماره 13

مشخصات گل جعبه ای شماره 13 در این جعبه گل از65 شاخه گل رز زرد و 100 شاخه گل رز قرمز  با کیفیت استفاده شده است. تعداد شاخه گل ها و چیدمان ..

995,000تومان

گل جعبه ای - شماره 14

گل جعبه ای - شماره 14

مشخصات گل جعبه ای شماره 14 در این جعبه گل از 18 شاخه گل رز با کیفیت استفاده شده است. تعداد شاخه گل ها و چیدمان آن ها در جعبه گل مطابق عکس بود..

135,000تومان

گل جعبه ای - شماره 15

گل جعبه ای - شماره 15

مشخصات گل جعبه ای شماره 15 در این جعبه گل از 9 شاخه گل رز با کیفیت استفاده شده است. تعداد شاخه گل ها و چیدمان آن ها در جعبه گل مطابق عکس بوده..

95,000تومان

گل جعبه ای - شماره 16

گل جعبه ای - شماره 16

مشخصات گل جعبه ای شماره 16 در این جعبه گل از  گل ژربرا, آلسترومریا و گل داوودی با کیفیت استفاده شده است. تعداد شاخه گل ها و چیدمان ..

75,000تومان

گل جعبه ای - شماره 17

گل جعبه ای - شماره 17

مشخصات گل جعبه ای شماره 17 در این جعبه گل از 25 شاخه گل رز با کیفیت استفاده شده است. تعداد شاخه گل ها و چیدمان آن ها در جعبه گل مطابق عکس بو..

170,000تومان

گل جعبه ای - شماره 19

گل جعبه ای - شماره 19

مشخصات گل جعبه ای شماره 19 در این جعبه گل رز 16 شاخه گل رز زرد و 19 شاخه گل رز قرمز  با کیفیت استفاده شده است. تعداد شاخه گل ها و چیدمان آن ه..

195,000تومان

گل جعبه ای - شماره 20

گل جعبه ای - شماره 20

مشخصات گل جعبه ای شماره 20در این جعبه گل زیبا از سه شاخه گل رز درجه یک در سه رنگ به رنگ های آبی آسمانی,قرمز و زرد استفاده شده است. قرار گیری گل نرگس ک..

29,000تومان

گل جعبه ای - شماره 21

گل جعبه ای - شماره 21

مشخصات گل جعبه ای شماره21در این جعبه گل زیبای گل فروشی رضوان از سه شاخه گل رز آبی و همچنین از گل نرگس استفاده شده است که گل های نرگس کنار گل رز ج..

30,000تومان

نمايش 1 تا 20 از 20 (1 صفحه)