دسته گل شاد

دسته گل شادمقایسه کالا (0)


دسته گل - شماره 01

دسته گل - شماره 01

مشخصات دسته گل شماره1 گل های استفاده شده در این دسته گل : لیلیوم زرد همراه با برگ آرایی اندازه تقریبی  توضیحات دسته گل  ..

25,000تومان

دسته گل - شماره 02

دسته گل - شماره 02

مشخصات دسته گل شماره 2 گل های استفاده شده در این دسته گل:رز  اندازه تقریبی   توضیحات دسته گل  این دسته گل&n..

75,000تومان

دسته گل - شماره 03

دسته گل - شماره 03

مشخصات دسته گل شماره 3 گل های استفاده شده در این دسته گل: گل رز اندازه تقریبی   توضیحات دسته گل  این دسته گل را ..

90,000تومان

دسته گل - شماره 04

دسته گل - شماره 04

مشخصات دسته گل شماره  4 در این دسته گل از رز استفاده شده است. تعداد گل رز  استفاده شده در این دسته گل زیاد بوده و تمامی فضا..

130,000تومان

دسته گل - شماره 05

دسته گل - شماره 05

مشخصات دسته گل شماره 5 گل های استفاده شده در این دسته گل : ژربرا شب بو اندازه تقریبی   توضیحات دسته گل  این..

35,000تومان

دسته گل - شماره 06

دسته گل - شماره 06

مشخصات دسته گل شماره 6 گل های استفاده شده در این دسته گل: رز صورتی اندازه تقریبی   توضیحات دسته گل  شما میتوانید..

90,000تومان

دسته گل - شماره 08

دسته گل - شماره 08

مشخصات دسته گل شماره 8 گل های استفاده شده در این دسته گل : رز صورتی  توضیحات دسته گل  شما میتوانید دسته گل را با رنگ های..

60,000تومان

دسته گل - شماره 09

دسته گل - شماره 09

مشخصات دسته گل شماره 9 گل های استفاده شده دراین دسته گل : رز قرمزو زرد     نکات مورد توجه * جهت خرید گل می ..

80,000تومان

دسته گل - شماره 10

دسته گل - شماره 10

مشخصات دسته گل شماره 10 گل های استفاده شده در این دسته گل : رز   گلرا با ر توضیحات دسته گل  این دسته گل را می توانی..

130,000تومان

دسته گل - شماره 11

دسته گل - شماره 11

مشخصات دسته گل شماره11 گل های استاده شده در ایثن دسته گل:لیلیوم زرد  میخک مینیاتوری لسیانتوس نکات مورد توجه: * جهت خرید ..

80,000تومان

دسته گل - شماره 12

دسته گل - شماره 12

مشخصات دسته گل شماره12 گل های استاده شده در ایثن دسته گل:رز لیلیوم توضیحات دسته گل : این دسته گل  را می توانید با ر..

70,000تومان

دسته گل - شماره 13

دسته گل - شماره 13

مشخصات دسته گل شماره13 گل های استاده شده در ایثن دسته گل:رز قرمز توضیحات دسته گل : این دسته گل  را می توانید با رنگ..

120,000تومان

دسته گل - شماره 14

دسته گل - شماره 14

مشخصات دسته گل شماره14 گل های استاده شده در ایثن دسته گل:رز صورتی توضیحات دسته گل : این دسته گل  را می توانید با رن..

130,000تومان

دسته گل - شماره 16

دسته گل - شماره 16

مشخصات دسته گل 16 در این دسته گل از دو گل آلسترومريا لیلیوماستفاده شده است. تعداد آلسترومريا استفاده شده در ایندسته گل زیاد ..

110,000تومان

دسته گل - شماره 18

دسته گل - شماره 18

مشخصات دسته گل شماره18 در این دسته گل از دو گل استفاده شده است. تعداد گل بهاری استفاده شده در ایندسته گل زیاد بوده و تمامی فضای دسته گل را..

90,000تومان

دسته گل - شماره 19

دسته گل - شماره 19

مشخصات دسته گل شماره 19 در این دسته گل از میخک مینیاتوری استفاده شده است. تعدادمیخک استفاده شده در ایندسته گل زیاد بوده و تمامی فضایدسته گ..

90,000تومان

دسته گل - شماره 20

دسته گل - شماره 20

مشخصات دسته گل شماره20 در این دسته گل از دو گل استفاده شده است. تعداد گل بهاری استفاده شده در ایندسته گل زیاد بوده و تمامی فضای دسته ..

80,000تومان

دسته گل - شماره 21

دسته گل - شماره 21

مشخصات دسته گل شماره 21 در این دسته گل از دو گل استفاده شده است. تعداد گل بهاری استفاده شده در ایندسته گل زیاد بوده و تمامی فضای دسته..

90,000تومان

دسته گل - شماره 22

دسته گل - شماره 22

مشخصات دسته گل شماره22 گل های استاده شده در ایثن دسته گل:آلسترو مریا توضیحات: این دسته گل را میتوان با گل های دیگر هم سفارش داد ..

80,000تومان

دسته گل - شماره 23

دسته گل - شماره 23

مشخصات دسته گل شماره23 گل های استاده شده در ایثن دسته گل:آلسترومریا زمان لازم برای سفارش و تهیه دسته گل: دو ساعت   توضیحات..

150,000تومان

نمايش 1 تا 20 از 48 (3 صفحه)